DO ADVENTURE - רשימת הזוכים

זוכים

 

תודה רבה לכל המשתתפות והמשתתפים בהגרלה החלומית שלנו!

אנו שמחות לבשר על השמות שעלו בהגרלה

הרשימה תתעדכן בכל כמה ימים ולזוכים תמסר הודעה אישית*

 

שמות הזוכים בחופשה זוגית

רביע עוסמאן – JACKIE-O כרמיאל

ליאור וקסלר - PANDORA פתח תקווה

גילת קאופמן  – PANDORA עזריאלי ת"א

 

שמות הזוכים בשובר בשווי 1500 ₪

 

10.5

אפרת עמר –  PANDORA עזריאלי

הדר שלמה – PANDORA פתח תקווה

רואנד אבו אחמד – JACKIE-O נצרת 

11.5

מיכל שליו – גל אור תכשיטים אשקלון

גלית פומרנץ - PANDORA רעננה

סאלח עואד – PANDORA קיריון 

12.5

שנהב משה – PANDORA רננים

לילך בנימיני - PANDORA רחובות

ג'ומאנה עואד – PANDORA קיריון 

13.5

אביבה כהן – PANDORA איילון

עסאם סעדי - JACKIE O נצרת

אלכסנדרה שנר - PANDORA-SHOP

14.5

קורל מנה – PANDORA רמת אביב

מיכל סר – שאגאל הרצליה

יוליה מחניקוב – PANDORA קיריון

15.5

אורטל כהן – PANDORA פתח תקווה

אפרת כהן – PANDORA גינדי תל אביב

רומי הוניג - PANDORA עזריאלי

16.5

טניה גנדלמן – PANDORA גרנד חיפה

חיה שרמן – PANDORA ראשונים

לילי נבות – PANDORA באיילון

17.5

פאני רוזן – יעקובוב גבעתיים

שירן דואניס –  ICE MALL אילת

פאני ולדימירוב – ICE MALL אילת

18.5

אורלי פינטו – מול הים אילת

נתן שוורץ – מול הים אילת

אלכסנדה אלכסיינקו - ביג פאשן אשדוד

19.5

נעמה צפריר - יעקובוב קרית אונו

ליאור טל - JACKIE O טבריה

20.5

עלי עאמר – PANDORA פתח תקווה

ליטל הורביץ – PANDORA גרנד ב"ש

יארה פראג' – JACKIE O כרמיאל

21.5

ריהאם נימר – Jackie O טבריה

רולי אלקובי – PANDORA רמת אביב

חיה נאמן - PANDORA פתח תקווה

22.5

אידית גולדברג – PANDORA גרנד קניון

בלה גולדנברג – ביג פאשן אשדוד

מירנה חנא – JACKIE O טבריה

23.5

מונה גביר - PANDORA רננים

אורלי ברכה – JACKIE O נצרת

אסנת פונו – מתחם ביג עפולה

24.5

ליאורה דומאי - PANDORA עיר ימים

שרון יצחק - אייס מול אילת

אלמוג הולצמן – יעקובוב גבעתיים

25.5

עמית אלון - JACKIE O כרמיאל

אפרת לוי – PANDORA עזריאלי ת"א

לימור אדרי – PANDORA בת-ים

26.5

דנה רוזנצוויג - PANDORA רננים

טל לנדאו - PANDORA רננים

27.5

מיכל ריימונד - PANDORA רננים

לילה פנחס - PANDORA רחובות

28.5

ריבי כוכב - PANDORA פתח תקווה

עומרית אבנשטיין - אייס מול אילת

איזבל טולמסוב - PANDORA קניון הזהב

29.5

יוסי ביטון – PANDORA רננים

הדר אוליאל – PANDORA רמת אביב

חנה זברונסקי – אייס מול אילת

30.5

ענת סידס - PANDORA איילון

לימון ציון - PANDORA ראשונים

31.5

ליליה אברמוביץ - PANDORA פתח תקווה

יעל זנו - PANDORA ממילא

 

 

 

סעיף 13.2 לתקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים ישונה כדלהלן:

*עד לחלוף 15 (חמישה עשר) ימי עסקים מתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת מבצע ההגרלות את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט וכן בשני עיתונים יומיים (או לבחירתה פעמיים באותו עיתון יומי). הפרסום יכלול את שמם של הזוכים כפי שמופיע ברישומי עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לתנאי ההיתר. בנוסף, תהא עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותם של הזוכים בהגרלה לרבות תמונתם, פרטי הפרסים שבהם זכו וכיוצא באלה. לזוכים לא תהינה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמם ו/או תמונתם באמצעי התקשרות.

בהתאם, פרסום תוצאות הגרלת  PANDORA – DO ADVENTURE יתבצע עד ליום 21.6.17.

 

הגרלה מובייל ל

תודה רבה לכל המשתתפות והמשתתפים בהגרלה החלומית שלנו!

אנו שמחות לבשר על השמות שעלו בהגרלה

הרשימה תתעדכן בכל כמה ימים ולזוכים תמסר הודעה אישית*

 

שמות הזוכים בחופשה זוגית

רביע עוסמאן – JACKIE-O כרמיאל

ליאור וקסלר - PANDORA פתח תקווה

גילת קאופמן  – PANDORA עזריאלי ת"א

 

שמות הזוכים בשובר בשווי 1500 ₪

10.5

אפרת עמר –  PANDORA עזריאלי

הדר שלמה – PANDORA פתח תקווה

רואנד אבו אחמד – JACKIE-O נצרת 

11.5

מיכל שליו – גל אור תכשיטים אשקלון

גלית פומרנץ - PANDORA רעננה

סאלח עואד – PANDORA קיריון 

12.5

שנהב משה – PANDORA רננים

לילך בנימיני - PANDORA רחובות

ג'ומאנה עואד – PANDORA קיריון 

13.5

אביבה כהן – PANDORA איילון

עסאם סעדי - JACKIE O נצרת

אלכסנדרה שנר - PANDORA-SHOP

14.5

קורל מנה – PANDORA רמת אביב

מיכל סר – שאגאל הרצליה

יוליה מחניקוב – PANDORA קיריון

15.5

אורטל כהן – PANDORA פתח תקווה

אפרת כהן – PANDORA גינדי תל אביב

רומי הוניג - PANDORA עזריאלי

16.5

טניה גנדלמן – PANDORA גרנד חיפה

חיה שרמן – PANDORA ראשונים

לילי נבות – PANDORA באיילון

17.5

פאני רוזן – יעקובוב גבעתיים

שירן דואניס –  ICE MALL אילת

פאני ולדימירוב – ICE MALL אילת

18.5

אורלי פינטו – מול הים אילת

נתן שוורץ – מול הים אילת

אלכסנדה אלכסיינקו - ביג פאשן אשדוד

20.5

עלי עאמר – PANDORA פתח תקווה

ליטל הורביץ – PANDORA גרנד ב"ש

יארה פראג' – JACKIE O כרמיאל

19.5

נעמה צפריר - יעקובוב קרית אונו

ליאור טל - JACKIE O טבריה

חיה נאמן - PANDORA פתח תקווה

21.5

ריהאם נימר – Jackie O טבריה

רולי אלקובי – PANDORA רמת אביב

חיה נאמן – PANDORA פתח תקווה

22.5

אידית גולדברג – PANDORA גרנד קניון 

בלה גולדנברג – ביג פאשן אשדוד

מירנה חנא – JACKIE O טבריה

23.5

מונה גביר - PANDORA רננים

אורלי ברכה – JACKIE O נצרת

אסנת פונו – מתחם ביג עפולה

24.5

ליאורה דומאי - PANDORA עיר ימים

שרון יצחק - אייס מול אילת

אלמוג הולצמן – יעקובוב גבעתיים

25.5

עמית אלון - JACKIE O כרמיאל

אפרת לוי – PANDORA עזריאלי ת"א

לימור אדרי – PANDORA בת-ים

26.5

דנה רוזנצוויג - PANDORA רננים

טל לנדאו - PANDORA רננים

27.5

מיכל ריימונד - PANDORA רננים

לילה פנחס - PANDORA רחובות

28.5

ריבי כוכב - PANDORA פתח תקווה

עומרית אבנשטיין - אייס מול אילת

איזבל טולמסוב - PANDORA קניון הזהב

29.5

יוסי ביטון – PANDORA רננים

הדר אוליאל – PANDORA רמת אביב

חנה זברונסקי – אייס מול אילת

30.5

ענת סידס - PANDORA איילון

לימון ציון - PANDORA ראשונים

31.5

ליליה אברמוביץ - PANDORA פתח תקווה

יעל זנו - PANDORA ממילא

 

 

 

סעיף 13.2 לתקנון מבצע הגרלות אביב בסיטי טיים ישונה כדלהלן:

*עד לחלוף 15 (חמישה עשר) ימי עסקים מתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת מבצע ההגרלות את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט וכן בשני עיתונים יומיים (או לבחירתה פעמיים באותו עיתון יומי). הפרסום יכלול את שמם של הזוכים כפי שמופיע ברישומי עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לתנאי ההיתר. בנוסף, תהא עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותם של הזוכים בהגרלה לרבות תמונתם, פרטי הפרסים שבהם זכו וכיוצא באלה. לזוכים לא תהינה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמם ו/או תמונתם באמצעי התקשרות.

בהתאם, פרסום תוצאות הגרלת  PANDORA – DO ADVENTURE יתבצע עד ליום 21.6.17.

ליצירת קשר:
טלפון: 076-5385555
פקס: 09-7687072

לשאלות ותשובות נפוצות לחץ כאן