0 פריטים
עגלת קניות

סל הקניות שלך ריק...

אולי תוסיפי לו קצת צ׳ארמ?

לכל הצ׳ארמס >>

תקנון מבצע תכשיט שני ב50%

תקנון מבצע PANDORA – תכשיט שני ב50% הנחה (להלן: “המבצע”)

 1. הגדרות
  “עורכת המבצע” City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.
  “הטבה” תכשיט שני ממותגת PANDORA ב- 50% הנחה.
  “משתתף” או “משתתפים” חברי מועדון סיטי טיים איי אל בע”מ על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה לעיל). למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.
  “חנויות” חנויות PANDORA, בנקודות המכירה הנבחרות ובאתר האונליין במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ, כתובת האתר :
  www.pandora-shop.co.il (“אתר האינטרנט של PANDORA”) רשימת החנויות מפורטים בנספח א' לתקנון זה.
 2. פרשנות
  2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
 3. תקופת המבצע
  המבצע יחל ביום 12/05/2022 ויסתיים ביום 21/05/2022 (להלן: “תקופת המבצע”) או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- 3,000 יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.
 4. תנאי השתתפות במבצע
  4.1. עורכת המבצע מזמינה את המשתתף ליהנות מהטבה של תכשיט שני ב50% הנחה, הזול מביניהם, (להלן: המתנה) למימוש באתר האונליין ובחנויות כהגדרתם לעיל. המתנה כפופה למלאי (יודגש כי לצורך קבלת ההטבה יש לרכוש פריטי מלאי של תכשיטי PANDORA בלבד ולא פריטי שירות – גיפט כארד, שירות תיקונים, ערכות ניקוי וכדו’).
  4.2. אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בשווה-ערך אחר.
  4.3. במקרה של החלפה ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף למדיניות הרשת ולהצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה ו/או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה.
  4.4. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. במקרה של ביטול מלא יוחזר בהתאם לחיוב בחשבונית. במקרה של ביטול עסקה חלקי – ההטבה מבוטלת ויבוצע חיוב מחדש של התכשיטים שנשארים ברשות הלקוחה.
  4.5. אין כפל מבצעים והטבות.
  4.6. חרף האמור בסעיף ‎4.1 לעיל, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
 5. שונות
  5.1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון, הוא מבין אותו ומקבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  5.2. עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
  5.3. עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי עורכת המבצע.
  5.4. עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  5.5. הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.
  5.6. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.
  5.7. ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בניין A קומה 1 הרצליה ת.ד 12547.

נספח א’
רשימת החנויות המשתתפות
(השתתפות לחברי מועדון ומצטרפים חדשים)
ההטבה תתקיים ברשימת החנויות:
Pandora – חנויות המותג

 1. גרנד קניון, חיפה
 2. קניון הקריון,
 3. נתניה – עיר ימים
 4. רעננה – קניון רננים
 5. מודיעין, קניון עזריאלי
 6. תל אביב – קניון עזריאלי
 7. תל אביב- דיזנגוף 94
 8. פתח תקווה – קניון הגדול (אבנת)
 9. רמת גן – קניון איילון,
 10. חולון – קניון עזריאלי
 11. ראשון לציון – קניון עזריאלי ראשונים
 12. ירושלים- קניון מלחה
 13. ירושלים – מדרחוב אלרוב ממילא
 14. רחובות – קניון רחובות
 15. באר שבע – קניון גרנד
 16. ביג כרמיאל
 17. ביג נצרת
 18. ביג טבריה
 19. עזריאלי רמלה
 20. קרית אונו, קניון קרית אונו
 21. אשדוד – ביג פאשן – למעט בתאריכים 16-20.5.22
  נקודות מכירה נבחרות
 22. נהריה, קניון ארנה NEW
 23. עכו, 2, קניון עזריאלי, NEW
 24. מעלות, מתחם צים סנטר, NEW
 25. כפר יאסיף, מתחם D סנטר, NEW
 26. באר שבע, קניון הנגב, NEW
 27. כפר סבא, , מתחם G, NEW
 28. הוד השרון, קניון שרונים, NEW
 29. עפולה, מתחם ביג, תכשיטי אורית
 30. אשדוד, קניון סי מול, תכשיטי דניאל
 31. אילת, הסתת 20, ביג פאשן
 32. אילת – קניון מול הים
 33. אילת – ICE מול

“אתר האינטרנט”: www.pandora-shop.co.il (“אתר האינטרנט של PANDORA”)